UPDATE: Cultuur Historische Optocht Saasveld

Beste lezer,
Het is niemand ontgaan dat het wereldwijd heersende Coronavirus ook na bijna 2 jaar nog altijd diepe impact heeft op ieders sociale en professionele leven en bewegingsvrijheid. Hoewel we gelukkig steeds minder beperkt worden in onze bewegingsvrijheid, blijft het onzeker hoe het virus zich de komende tijd zal ontwikkelen en welke gevolgen dat heeft.
Als bestuur van de Cultuurhistorisch Optocht Saasveld 2022 (CHOS 2022) hebben wij ook de impact van Covid op de voorbereiding van de optocht overwogen. Ons bereiken daarnaast steeds meer geluiden dat onder de deelnemers begrijpelijkerwijs het vertrouwen om een kwalitatief en kwantitatief goede optocht neer te zetten steeds minder wordt.
Veiligheid en gezondheid zijn voor het bestuur aspecten die boven alle organisatorische belangen staan.
Daarnaast willen wij niet dat door tijdsnood de diverse deelnemers niet in staat zijn om in volle glorie en creativiteit hun ideeën uit te voeren. Dit zou de kwaliteit, pracht en praal van de optocht niet ten goede komen.
Wij hebben daarom besloten de CHOS 2022 niet door te laten gaan. Een nieuwe datum zetten we nu niet vast. Als bestuur denken we er aan om in 2025 of 2026 weer een cultuurhistorische optocht te organiseren. We vieren in Saasveld dan het 100 jarig bestaan van de kerk.
We vertrouwen er op dat we ook dan op jullie enthousiasme, creativiteit en toewijding kunnen rekenen.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur Cultuurhistorische Optochten Saasveld