UPDATE: Cultuur Historische Optocht Saasveld

Beste lezer,

Het is niemand ontgaan dat het wereldwijd heersende corona virus diepe impact heeft op een ieders sociale en professionele leven en bewegingsvrijheid. Hoewel de door de Nederlandse overheid opgelegde beperkingen langzaam weer lijken te versoepelen, zijn er nog tal van maatregelen die de komende tijd onze bewegingsvrijheid beperken.

Helaas kan op dit moment niemand exact zeggen hoe lang deze beperkingen nog zullen gelden.

Als bestuur van de Cultuur Historisch Optocht Saasveld (CHOS) hebben wij ook de impact van deze maatregelen op de voorbereiding van de optocht, net als vorig jaar, overwogen. Het niet mogen samen komen in grote groepen, de dreiging van een 3e golf, het huidige vaccinatieschema en de geldende avondklok zijn zaken die volgens ons een goede voorbereiding van de optocht in de weg staan.

Veiligheid en gezondheid zijn voor het bestuur aspecten die boven alle organisatorische belangen staan. Daarnaast willen wij niet dat door tijdsnood de diverse deelnemers niet in staat zijn om in volle glorie en creativiteit hun ideeën uit te voeren. Dit zou de kwaliteit, pracht en praal van de optocht niet ten goede komen.

Wij hebben daarom besloten de CHOS tot nader order uit te stellen.

We hechten er aan om zo snel mogelijk met positief nieuws te komen over een nieuwe datum. Echter willen we dan wel zeker zijn dat de CHOS dan ook echt kan doorgaan en dat alle inwoners van Saasveld weer zin hebben om er mee bezig te gaan. We vertrouwen er op dat we ook dan op jullie enthousiasme, creativiteit en toewijding kunnen rekenen en wensen jullie de komende tijd veel gezondheid toe.

Mocht je vragen hebben omtrent dit uitstel, richt je dan tot jouw contactpersoon van de CHOS.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Cultuur Historische Optocht Saasveld