Voorlopige vereisten deelnemers optocht

Om de veiligheid van deelnemers en toeschouwers te waarborgen, moeten deelnemers aan een aantal strikte veiligheidseisen voldoen.

Check voordat je begint met de bouw van een wagen altijd de laatste stand van zaken voor wat betreft de eisen waarin je als deelnemer moet voldoen.

De organisatie behoudt te allen tijde het recht om op de dag van de optocht een ingeschrevene van  deelname te weerhouden als niet is voldaan aan de
laatste technische eisen of als men daar anderszins reden voor ziet.

  • Maximale breedte wagens 2.80 meter.
  • Maximale hoogte wagens 3.90 meter (vanaf het maaiveld).
  • Grondspeling kleine wagens 20 cm, grondspeling grote wagens 25 cm.
  • Geen gekoppelde wagens, dus per trekkend voertuig maximaal 1 wagen.
  • Het is deelnemers ten strengste verboden alcoholische drank te nuttigen tijdens de optocht.
  • Alle wagens dienen voorzien te zijn van ten minste 1 gecertificeerde brandblusser. Deze dient zonder obstakels bereikbaar te zijn.
  • De uitlaat van de wagen dan wel het trekken voertuig dient altijd buiten de wagen uit te komen.
  • De chauffeur van het voertuig dient ten alle tijden het voertuig zonder obstakels te kunnen verlaten.
  • Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de juiste verzekering t.b.v. optochten afgesloten (trekkers WAM verzekering verplicht). Meer informatie* omtrent het thema verzekeringen is te vinden bij aansprakelijkheid & verzekeringen.
  • Bij personen op de wagen tijdens optocht leuning verplicht ( op 1m hoogte)

Laatste wijziging 23 februari 2019