Aansprakelijkheid & verzekeringen

Waarop te letten als deelnemer van de Cultureel Historische Optocht Saasveld, zowel in de voorliggende periode i.v.m. de opbouw, het lenen van spullen, aansprakelijkheid enz.

De organisatie heeft hooguit een verzekering voor zichzelf als organisatie.

In de opbouwende periode is er dus door de organisatie geen dekking voor de deelnemers.

Toch willen we de deelnemers wel behoeden voor financiële schade in deze periode.

T.a.v. trekkende motorvoertuigen:

Wettelijk gezien is de bezitter te allen tijde aansprakelijk voor schade door dat motorvoertuig.

De organisatie verzoekt deelnemers om tijdig contact met hun verzekeraar op te nemen om volledige dekking v.w.b. ongevallen en schade te waarborgen. De organisatie raadt aan om per mail de situatie voorleggen aan de eigen verzekeraar en te verzoeken om een schriftelijke reactie.

Vraag naar de gevolgen en dekking bij aanrijdingsschade en ook naar de financiële gevolgen van letselschade aan de deelnemers op en rondom de wagens.

Reactie, verzekeraar en polisnummer dienen vóór 1 augustus 2022 per mail bij de commissie ingeleverd te worden via info@chos2020.nl

Indien uw huidige verzekeraar bovengenoemde niet dekt, dan dient u elders een polis af te sluiten.

T.a.v. getrokken wagens en overig rijdend materiaal:

De organisatie heeft een technisch team die de te gebruiken wagens voortijdig zal controleren.

De technische commissie zal hieromtrent contact opnemen met de opgegeven contactperso(o)n(en).

Indien deelnemende voertuigen, getrokken wagens of overig rijdend materiaal niet voldoen aan de eisen van de technische commissie, bepaald de technisch commissie  de aanpassingen die gedaan moeten worden en wanneer eventueel her controles plaats moeten vinden.

Indien tijdens de opbouw blijkt dat deze wagens niet aangemeld zijn en er volgt afkeuring, dan kent de Cie. geen pardon.

Overigens kan het ook best zijn dat de verzekeraar van het trekkende voertuig een controle uit wil laten voeren.  Tijdige aanvraag is dus een must.

Opbouw in gebouwen:

Gebouwen zijn verzekerd volgens de omschreven hoedanigheid.

Het wil dus niet zeggen dat er dekking is voor brandschade door derden tijdens las-, slijp- en spuitwerkzaamheden en/of het opbouwen van wagens voor en door derden.

De eigenaar van het gebouw dient dit tijdelijke gebruik dus tijdig te melden bij zijn verzekeraar.

Premie aanpassing door de verzekeraar kan, maar slechts extra verplichtingen in de vorm van blusapparatuur, brandbaar afval opruimen en tijdig stoppen met de werkzaamheden zijn waarschijnlijker.

Te gebruiken materialen en werktuigen:

De organisatie heeft slechts een adviserende rol v.w.b. gebruik van correcte materialen en goedgekeurde apparatuur.

Lenen van kleding, wagens, motorvoertuigen, dieren, enz.

Vrijwel ieder gezin heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Die dekt tastbare schade aan zaken van derden; maar kent een aantal uitsluitingen.

Hierbij valt te denken aan:

  • vrijwel nooit dekking of een beperkte dekking voor geleende en/of gehuurde zaken
  • geen dekking door of aan geleende motorvoertuigen
  • geen dekking voor schade door of aan geleende dieren van anderen
  • geen dekking voor bedrijfsmatige activiteiten bij derden (hooguit schade tijdens een vriendendienst)

Ook al is er geen dekking; de lener is wel verantwoordelijk en kan verantwoordelijk gehouden voor financiële schade en verplicht worden deze wel te vergoeden aan de eigenaar van deze zaken.

Aansprakelijkheid voor schade door dieren blijft bij de bezitter van dat dier.

Het wordt voor de bezitter aangeraden om het gebruik van zijn dieren aan de optocht te melden bij zijn verzekeraar.  Indien de bezitter zelf deelneemt in de optocht en het dier begeleid, is er een grote kans dat de dekking gewoon van toepassing blijft.

Tijdens het uitlenen van het dier is de verzekeraar afhankelijk van een onbekende derde en kan dus aanvullende eisen stellen of de dekking laten vervallen.

De organisatie benadrukt hierbij dat iedere deelnemer zelf verantwoordelijk is voor voldoende dekkende verzekering. Indien dit niet goed geregeld is kan (ernstige) letselschade resulteren in impactvolle boetes en aansprakelijkheidsstellingen. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel veroorzaakt door deelnemers.

De beste methode om schade en letsel te voorkomen is het gebruiken van het gezonde verstand.

Dit formulier is slechts een handreiking; er kunnen geen rechten aan ontleent worden.

Dit document is samengesteld in samenwerking met verzekeringsexpert Tonnie Broekhuis. Voor verdere vragen kunt u met hem contact opnemen.

Tonnie Broekhuis: 06-51592736